Výbor Športového biliardového klubu Lavos

Vydalo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Registrácia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Športový biliardový klub LAVOS Bratislava
Plynárenská 6
821 01 Bratislava

Členovia výboru:

1. predseda: Stanislav Struhár, Ali Andreas Gharakhani

Za výbor je oprávnený konať: Stanislav Struhár, tel. +421 907 848 360, e-mail: lavos@lavos.sk

v Bratislave 1.1.2017