Hra číslo 9

5.1. Cieľ hry:

V tejto hre sa hrá s 9 očíslovanými guľami (č. 1 až 9) a s jednou bielou. Pri každom údere sa musí biela dotknúť ako prvej tej gule na stole, ktorá má najnižšie číslo. Avšak gule sa do jamiek nemusia umiestňovať v číselnom poradí. Ak sa hráčovi darí správne umiestňovať gule do jamiek, ostáva tak dlho pri stole, kým niektorý úder nepokazí, nedopustí sa faulu, alebo neumiestni deviatku, čím hru vyhrá. Ak hráč ukončí svoju sériu, nastúpi ku stolu súper a akceptuje pozíciu, v akej gule zostali. Po faule si však protihráč môže položiť bielu guľu kdekoľvek na celom stole. Nemusí sa nič hlásiť. Partia je vtedy ukončená, ak hráč vyhral potrebný počet hier.

5.2. Rozostavenie gúľ:

Farebné gule sa postavia do tvaru diamantu, pričom guľa č. 1 je na vrchole a leží na zadnom bode, guľa č. 9 je v jeho strede. Ostatné gule sa môžu postaviť rôzne. Všetky gule by mali ležať tak blízko seba, aby sa navzájom dotýkali. Hra začína tým, že si hráč položí bielu kdekoľvek v záhlaví a vykoná rozstrel.

5.3. Správne rozrazenie:

Pravidlá pre správne rozrazenie sú také isté, ako pre iné správne údery, okrem: 1. hráč musí trafiť bielou najskôr do jednotky, potom umiestniť nejakú guľu , alebo sa musia najmenej 4 farebné dotknúť mantinelu, 2. ak sa biela umiestni do jamky, alebo vyskočí zo stola, alebo pokiaľ nie sú splnené podmienky správneho rozrazenia, je to faul a súper si môže položiť bielu na celom stole, 3. ak pri rozrazení vyskočí zo stola farebná guľa, je to faul a súper si môže položiť bielu na celom stole. Farebné gule sa do hry nevracajú, okrem deviatky.

5.4. Pokračovanie hry:

Hráč môže pri údere, ktorý nasleduje bezprostredne po rozrazení zahrať push out (viď. bod 5.5.). Ak mu pri rozstrele spadne 1 alebo viac gúľ, ostáva pri stole, kým sa mu dar umiestňovať gule do jamiek, nesprav faul, alebo hru nevyhrá. Keď spraví chybu alebo faul, začína séria protihráča. Hra končí, keď bola guľa č. 9 umiestnená do jamky korektnom úderom, alebo ak bola hra ukončená z dôvodu vážneho porušenia pravidiel. Po faule pri rozrazení sa push out hrať nesmie.

5.5. Push out:

Ten hráč, ktorý je po správnom rozrazení na rade, môže zahrať push out, pričom sa biela nemusí dotknúť žiadnej gule ani mantinelu. Avšak ostatné pravidlá pre fauly ostávajú nezmenené. Hráč musí push out nahlásiť pred úderom, inak sa úder považuje za normálny. Všetky gule umiestnené pomocou úderu push out zostávajú v jamkách (okrem č. 9). Po správnom push out môže súper pokračovať, alebo prenechá pozíciu hráčovi, ktorý push out zahral. Ak sa neporuší žiadne pravidlo (okrem 5.7. a 5.8.), nie je push out faul. Nesprávny push out sa posúdi podľa druhu faulu, ktorý bol vykonaný.

5.6. Fauly:

Ak sa hráč dopustí faulu, je jeho séria ukončená a týmto faulom umiestnené gule sa do hry nevracajú (okrem gule č. 9). Hráč, ktorý je na rade si môže vylepšiť pozíciu bielej na celom stole. Ak sa hráč dopustí viacerých faulov v jednom údere, ráta sa to len za 1 faul.

5.7. Zlá guľa:

Ak sa biela dotkne farebnej gule, ktorá nemá najnižšie číslo na stole – je to faul.

5.8. Mantinel:

Ak sa neumiestni farebná do jamky a biela alebo farebná guľa sa po garamboláži nedotkne mantinelu – je to faul.

5.9. Vylepšenie pozície:

Ak má hráč možnosť vylepšovania pozície bielej, môže ju položiť kdekoľvek na stole, nie však tak, aby sa dotkla farebnej.

5.10. Farebné gule vyskočené zo stola:

Ak sa farebná zastaví mimo hracej plochy, berie sa za guľu vyskočenú zo stola a je to faul. Vyskočené farebné gule sa do hry nevracajú (okrem deviatky).

5.11. Fauly pri skokoch a zbodnutých strkoch:

Ak sa pohne guľa, ponad ktorú alebo okolo ktorej chcel hráč hrať, je to faul (je jedno, či sa pohla rukou, tágom, prestrkom).

5.12. Tri za sebou idúce fauly:

Ak sa hráč dopustí troch za sebou idúcich faulov bez toho, aby medzi nimi zahral správny úder, prehráva hru. Tieto 3 fauly sa musia vyskytovať v 1 hre. Medzi druhým a tretím faulom musí byť hráč varovaný. Nesprávne rozrazenie sa do trojfaulového trestu ráta. Za 3 fauly prehráva hráč hru, nie partiu.

5.13. Koniec hry:

Hra končí umiestnením deviatky správnym úderom alebo tým, že sa hráč dopustí počas hry ťažkého prehrešku proti pravidlám.