Hra číslo 7

Pravidlá hry: Seven Ball je nová rýchla hra so zámerom splniť časové požiadavky televízie organizátorov časovo nenáročných turnajov. Trvá približne tri minúty a je lákavá pre hráčov rozvážne šikovných a schopných prispôsobiť sa prekážkám, ktoré sú ohraničené počtom odložených gúľ.

Počet Hráčov: Dvaja jednotlivci alebo dve skupiny.

Použite gúľ: Hrá sa s guľami 1–7 a bielou guľou.

Začiatočné postavenie: Gule sú zoradené do kruhu, vpredu s guľou č. 1. Ostatné gule sú uložené v numerickom slede za sebou (gule č. 1–6 tvoria kruh a guľa č. 7 je v strede.)

Pravidlá hry:

  1. Hráč po začatí hry tj. rozbití, určí stranu stola (dlhý mantinel), na ktorú bude hrať guľu č. 7.
  2. Správny postup si vyžaduje, aby sa biela guľa dotkla gule s najnižším číslom na stole.
  3. Správne zahratá guľa umožňuje hráčovi pokračovať v hre, kým sa mu nepodarí odložiť gule správnym postupom. Platia aj tzv. „kombinácie“ a karamboly.
  4. Ak sa mu toto nepodarí, protihráč si vyberá, do ktorej strany stola bude hrať guľu č. 7 (hociktorý s troch košíkov). Gule č. 1–6 môže zahrať aj na druhú stranu stola. Hráč si vyberá stranu stola pre guľu č. 7 vždy pred svojím prvým úderom v hre (okrem začatia hry, pozri pravidlo č.1)
  5. Správne zahratie gule č. 7 znamená víťazstvo. Ak pri zahratí gule č.7 „kombináciou“ alebo karambolom padne biela guľa do košíka, alebo vypadne za stola, guľa č. 7 sa postaví na zadný bod a protihráč má „guľu v ruke“.
  6. Každé porušenie Generálnych pravidiel bilirdu (faul) sa trestá „guľou v ruke“

Prehra. Hráč prehrá hru, ak sa dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov: – zahrá guľu č. 7 do neurčeného košíka (platí aj pri kombinácii alebo karambole) – schová guľu č. 7 faulom (neplatí pri kombinácii alebo karambole) – dopustí sa chyby pri hraní na guľu č.7 – dopustí sa troch chýb za sebou pričom bol upozornený druhým hráčom